خبرخوان
برگزاری مسابقه قرآن (ناحیه ای ) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان برگزاری مسابقه قرآن (ناحیه ای ) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان

برگزاری مسابقه قرآن (ناحیه ای ) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان

در مورخه 97/09/12 مسابقه قرآن بسیج مرحله شهرستانی در سپاه بوکان با شرکت 70 نفر از بسیجیان در رشته های حفظ ، قرائت ، ترتیل ، اذان در محل مسجد صاحب الزمان (عج) توسط معاونت تعلیم و تربیت بسیج برگزار گردید با حضور مهمان استانی جناب...

حلقه سرمربیان در سطح ناحیه حلقه سرمربیان سپاه بوکان

حلقه سرمربیان در سطح ناحیه

جلسه حلقه سرمربیان سپاه بوکان با حضور 12 نفر سرمربی حوزه ها ، استادیار شهرستان و معاون هماهنگ کننده سپاه شهرستان در اتاق جلسات فرماندهی در مورخه 97/08/03 برگزار گردید که در این جلسه شناخت و ارتباط کامل اعضاء و ارکان صالحین و...

اردوی تربیتی صالحین( ناحیه ای ) اردوی تربیتی صالحین ( ناحیه ای )

اردوی تربیتی صالحین( ناحیه ای )

اردوی تربیتی صالحین ( ناحیه ای ) حوزه های محلات برادران و خواهران سپاه شهرستان بوکان با حضور فرماندهی در مرداد ماه سال 97 در منطقه شهرستان بوکان با حضور 500 نفر از بسیجیان برگزار گردید. ...

اردوی تربیتی شبکه استادیار ، سرمربیان ، مربیان ، سرگروه ها و متربیان اردوی تربیتی شبکه استادیار ، سرمربیان ، مربیان ، سرگروه ها و متربیان

اردوی تربیتی شبکه استادیار ، سرمربیان ، مربیان ، سرگروه ها و متربیان

اجرای اردوی تربیتی شبکه استادیار ، سرمربیان ، مربیان ، سرگروه ها و متربیان در مورخه 97/06/14 در محل ساحلی شهرستان بوکان با حضور 158 نفر از بسیجیان حوزه های محلات برادران توسط معاونت تعلیم و تربیت سپاه شهرستان بوکان برگزار...

حلقه سرمربیان در سطح ناحیه حلقه سرمربیان سپاه بوکان

حلقه سرمربیان در سطح ناحیه

جلسه حلقه سرمربیان سپاه شهرستان بوکان در مورخه 97/02/18 با حضور فرمانده محترم سپاه شهرستان جناب سرهنگ جمشیدی و 13 نفر از سرمربیان حوزه ها در اتاق جلسات فرماندهی برگزار گردید. در این جلسه فرمانده محترم سپاه ضمن عرض خیر مقدم...

مراسم اهدایی جوایز به نفرات اول،دوم و سوم مسابقات قرآن بسیج مرحله شهرستانی سپاه  بوکان. مراسم اهدایی جوایز به نفرات اول ، دوم و سوم مسابقات قرآن بسیج مرحله شهرستانی سپاه بوکان

مراسم اهدایی جوایز به نفرات اول،دوم و سوم مسابقات قرآن بسیج مرحله شهرستانی سپاه بوکان.

مراسم اهدایی جوایز به نفرات اول ،دوم و سوم مسابقات قرآن بسیج مرحله شهرستانی در چهار رشته حفظ ،قرائت ، ترتیل و اذان به تعداد 10 نفر در مورخه 97/01/29 با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران شهرستان بوکان جناب سرهنگ مودبی در...

حلقه سرمربیان در سطح ناحیه حلقه سرمربیان سپاه بوکان

حلقه سرمربیان در سطح ناحیه

جلسه ماهانه حلقه سرمربیان سپاه بوکان در مورخه 96/11/03 ساعت 10 صبح در نمازخانه ستاد فرماندهی با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه و استادیار شهرستان و 7 نفر از سرمربیان حوزه ها برگزار گردید؛ جلسه با تلاوت آیات قرآن کریم توسط سر...

حلقه سرمربیان در سطح ناحیه حلقه سرمربیان سپاه بوکان

حلقه سرمربیان در سطح ناحیه

جلسه حلقه سرمربیان مورخه 96/09/28 ساعت 10 صبح در اتاق جلسات فرماندهی با حضور معاون هماهنگ کننده و استادیار شهرستان و شرکت 11 نفر سرمربی برگزار گردید و در ادامه نکات توسط معاون هماهنگ کننده در موضوع یوم الله نهم دی و اینکه حتما"...

برگزاری مسابقه قرآن (ناحیه ای) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان برگزاری مسابقه قرآن (ناحیه ای) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان

برگزاری مسابقه قرآن (ناحیه ای) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان

در مورخه 96/09/12 روز یکشنبه ساعت 9 صبح در مسجد صاحب الزمان(عج) مسابقه قرآن ناحیه ای با حضور 38 نفر شرکت کننده در چهار رشته ، حفظ ، قرائت ، ترتیل و اذان برگزار گردید. ...

حلقه سرمربیان در سطح ناحیه حلقه سرمربیان سپاه بوکان

حلقه سرمربیان در سطح ناحیه

در مورخه 96/08/22 ساعت 10 صبح در اتاق جلسات فرماندهی جلسه حلقه سرمربیان با حضور معاون محترم هماهنگ کننده سپاه بوکان و 11 نفر از سرمربیان حوزه ها برگزار گردید، جلسه با تلاوت آیات قرآن کریم شروع و در ادامه جلسه معاون محترم هماهنگ...

آرشیو